<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyksen vaalikuorien toimittaminen vaalipiirilautakunnalle]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Vaaliaineiston toimittaminen vaalilautakunnan puheenjohtajalle]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Ennakkoäänien tarkastaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 27.03.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 27.03.2023 / Virka- ja kelpoisuusehtoluettelo ja virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja virkanimikkeen muuttaminen]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 27.03.2023 / Hallintosäännön muutos]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 27.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 27.03.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Hallintojohtajan katsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Elinkeinotoimi ja työllisyys]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Kokouksen työjärjestys]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Pöytäkirjan tarkastaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 24.03.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Perusturvalautakunta 21.03.2023 / Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2022]]><![CDATA[Perusturvalautakunta 21.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Perusturvalautakunta 21.03.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Kansalaisopiston maksut ja opiskelijoiden minimimäärät]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Biologian ja maantiedon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän haettavaksi julistaminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Liikunnan ja terveystiedon lehtorin sekä erityisluokanopettajan viran haettavaksi julistaminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Perusopetuksen tuntiopettajan siirto peruskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkaan]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Koulukeskuksen apulaisrehtorin viran haettavaksi julistaminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön virkaan siirtäminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2022]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 15.03.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]>